Saobraćajnica Patrijarha Pavla II Etapa, I Faza Izmeštanje Topčiderske reke

PROJEKAT

  • Izvođenje radova na izgradnji saobraćajnice Patrijarha Pavla sa infrastrukturom II Etapa od km 1+940 km do ulice Pere Velimirovića na teritoriji opštine Rakovica -
  • I Faza izmeštanje Topčiderske reke sa izgradnjom kolektora Kaljavi potok, novog mosta PVelimirovica i pešačkog mosta,

INVESTITOR

  • Grad Beograd, Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za komunalne i stambene poslove
  • Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, JP Beograd,

OPIS RADOVA

  • Izrada tehničke dokumentacije- PZI i izvođenje radova na mostu, pešačkom mostu, regulaciji vodotokova, Kaljavi potok i Topčiderska reka , Izmeštanje i zaštita instalacija .

GODINA

  • 2018-2019