Rekonstrukcija mnogih ulica u Beogradu

Projekat

  • Rekonstrukcija mnogih ulica u Beogradu

Investitor

  • Grad Beograd

Opis radova

  • Asfaltiranje ulica u Beogradu

Godina

  • 2009-2015