Asfaltiranje mosta u Čenti

Projekat

  • Asfaltiranje mosta u Čenti

Investitor

  • Lokalna uprava

Opis radova

  • Aslfaltiranje mosta

Godina

  • 2010